O smrti

o Dětským duším | Dětským duším 3

O bolesti

o Dětským duším | Dětským duším 3

O apoštolské horlivosti

o Dětským duším | Dětským duším 3

Drazí rodiče, katecheti a vychovatelé!

Soubor promluv a úvah o průběhu církevního roku i etapách životní pouti Dětským duším je dílem katolického kněze, vychovatele mládeže, hudebníka a především muže svatého života. (P.Čeňka Tomíška)

Předkládáme Vám, vážení posluchači, dva na sebe navazující díly věnované velkému postu. Na tomto CD se děti srozumitelným jazykem, vhodnými příklady a příběhy seznámí s realitou smrti a bolesti ve světle Kristova utrpení. Postupně nahlížíme obrazy z křížové cesty našeho Pána Ježíše Krista, abychom viděli, jak velký význam mají z hlediska spásy utrpení a příprava na dobrou smrt. V závěrečné části, věnované apoštolské horlivosti, jsou děti vyzývány k praktickému užívání křesťanských ctností a povzbuzovány příklady a zkušenostmi jiných dětí.

P.Tomíško ukazuje dětem potřebu osobní svatosti. Svatost zde není nedosažitelným snem, ale skutečnou životní volbou. Vyzývá k bezvýhradně ctnostnému životu. Hovoří jasně a věcně, tak jak to děti mají rády, formou, která zapaluje srdce i v mrazivé vichřici dnešní doby.

Mluvené slovo je umocněno krásnou hudbou i drobnými dramatizacemi.