Stahujte Legendy zde (143MB, mp3, zip): Legendy   //  Lze poslechnout i na SPOTIFY

O čtyřiceti mučednících sebastijských svatých

o Karel Schulz | Legendy

SLOVO BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY

V naší době zvané konzumní, kdy téměř mizí ze slovníků lidí pojem oběť, a kdy i slovo mučednictví se samotným křesťanům zdá nedostupné či překonané, slyšíme náhle poselství neodolatelné síly. Nastavuje nám zrcadlo a vyzývá k dialogu se svatými hrdiny víry z dávných dob a dalekých zemí. A to jak díky těm, kteří toto svědectví víry vydali až k prolití krve, tak i díky básníkovi i recitátorům,  kteří mu vtiskli umělecký tvar a výzvu pro naši dobu a stav církve i národa.

Vybavují se i slova papeže Pavla VI., který roku 1970 při kanonizaci 40 anglických a waleských mučedníků v homilii řekl: „Církev a svět i dnes svrchovaně potřebují muže a ženy podobné těmto, v každém stavu i povolání… Jen osoby tohoto ražení a této svatosti jsou schopny přetvářet náš mučený svět, dát mu onen mír, onen vpravdě duchovní a křesťanský směr, po kterém každý člověk tolik touží
ve svém srdci.“ Také já ze srdce rád podporuji a žehnám tomuto poselství, s vroucí prosbou, aby naši nebeští přátelé a hrdinové požehnali i dnešním svědkům statečné víry.

 

KAREL SCHULZ

Karel Schulz (*6. května 1899 v Městci Králové – +27. února 1943 v Praze) byl český romanopisec, divadelní kritik, parlamentní  zpravodaj, básník a povídkář, jehož nejznámějším dílem je historický román Kámen a bolest (1942), který ho však proslavil až po jeho smrti.

Knihu Legendy napsal až po své konverzi ke katolictví v roce 1926. Slovo legendy však vnímá v původním významu, tedy jako zprávu o životě světce. Fascinující a dechberoucí mučednictví prvních křesťanů. Schulz popisuje košatým jazykem, formálně se blížícím až k básni v próze.

Příjemný poslech Vám přeje Studio Vox