Stahujte celý díl Dětských duší  zde (123 MB, mp3, zip): DD2

Velikonoční svaté přijímání

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 2

Touha po svatém přijímání

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 2

Duchovní svaté přijímání

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 2

Nehodné svaté přijímání

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 2

Eucharistie - záruka nebes

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 2

Drazí rodiče, katecheti a vychovatelé!

Autorem Dětských duší je P.Čeněk Tomíško, kněz a komponista duchovní hudby, který dal stejnojmenné knize podtitul „Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly“. V předmluvě k prvnímu vydání k prvnímu vydání z roku 1933 nabádá:

„Kniha tato jest v první řadě psána pro vedoucí laiky dětských besídek.  … Dílo má býti jim pomůckou – nikoli však náhražkou individuální námahy. Neměl jsem totiž úmyslu podati jim sbírku do všech podrobností vypracovaných přednášek, kterým by se prostě naučili nazpaměť, tím méně čítanku, z níž by dětem předčítali. Účel knihy jest docela jiný: Poskytnouti vhodně uspořádaný a v aplikace rozvedený materiál duchovních rozhovorů pro dětské besídky. „

Dnes již jsou dětské besídky téměř zapomenuté. Dílo však má nadčasovou hodnotu a svým zaměřením jistě pomůže i Vám, drazí rodiče a vychovatelé. Nelze než souhlasit s autorem, že pravý účel textu je především inspirativním a má pomoci při duchovních rozmluvách s dětmi.

Přejeme si, aby vám i dětem, byla tato nahrávka dobrým průvodcem na cestě k Bohu.