Zjevení sv. Jana (Apokalypsa)

Český katolický překlad, tzv. Bognerův

 

Kniha „Zjevení sv. Jana“, jediná prorocká kniha novozákonní, ukončuje Písmo svaté Nového zákona. „Zjevením“ (řecky Apokalypse) se nazývá proto, že podává zjevení o dějinách Církve, jak byla oznámena apoštolu Janovi ve viděních na Patmu, na malém ostrově v Egejském moři na jihozápad od Efesu. Autor sám se uvádí jako prorok (srv. Zjev 1,3; 22, 7. 10. 18. 19).

Spisovatel této knihy je sv. Jan, apoštol, autor čtvrtého evangelia a tří listů ve sbírce listů katolických. Nazývá se prostě Janem, „služebníkem Ježíše Krista“ (srv. 1, 1. 4. 9), v přesvědčení, že čtenáři knihy, křesťané v Malé Asii, vědí dobře, od koho kniha pochází.

(Z úvodu ke Zjevení sv. Jana  v překladu P. Rudolfa Cola)

 

Knihy Písma svatého by se měly vždy číst i s katolickým výkladem, jak nás moudře učí Církev. My jsme se, vzhledem k plynulosti textu rozhodli, i přesto nečíst výkladovou část. Prosíme tedy laskavé posluchače, aby nám tento nedostatek odpustili a sami si občas našli chvilku s Biblí, opatřenou vhodným výkladem. Chtěli jsme lidem v dnešní uspěchané době umožnit, aby si připomenuli i v rušném dni Pána a poklad, který nám v Písmu dal. Slova Bible jsou tzv. inspirované texty, nejde o běžnou literaturu. Přistupujme tak prosím i k této skromné nahrávce jako k „rozhovoru“ se Stvořitelem a věnujme alespoň chvilku modlitbě.

Načtená kniha je rozdělená na 22 částí, které odpovídají dělení kapitol. Vše lze stáhnout ve formátu mp3.  Načteno v roce 2018. Čte Adam Bartoň. Příjemný poslech!

Stahujte celé zde (75MB):  ZJEVENÍ SVATÉHO JANA – audiokniha, Studio Vox 2018

Zjevení sv. Jana (01)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (05)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (09)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (13)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (17)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (21)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (02)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (06)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (10)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (14)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (18)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (22)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (03)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (07)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (11)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (15)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (19)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (04)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (08)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (12)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (16)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon

Zjevení sv. Jana (20)

o Sv. Jan | Písmo svaté - Nový zákon