Jak vlastně vzniklo Studio Vox?

 

Na počátku všeho stála nenápadná malá knížka, nazvaná Šťastné děti. Četli ji v rodině našich přátel, kteří v příbězích v ní zachycených nacházeli inspiraci pro duchovní život svůj i svých četných ratolestí, jakož i poučení z jejích prakticky zaměřených katechetických pasáží. Takových knih tehdy bylo – a bohužel stále je – jako šafránu. Společně jsme přemýšleli, jak tuto knihu zpřístupnit i jiným rodinám, prahnoucím po kvalitní duchovní četbě, vhodné pro děti mladšího i staršího věku. Postupovali jsme na tehdejší dobu neobvykle. Knihu jsme ani nekopírovali, ani ji nepřipravili k novému vydání. Zřídili jsme si v bytě improvizované studio a o volných chvílích, většinou až když naše drobotina usnula, jsme ji postupně načítali na zvukový nosič. S finanční pomocí našich výše zmíněných přátel jsme pak mohli vydat první CD, zachycující krátký, leč hluboký životní příběh Anny de Guigné. Psal se rok 2003.

Další nahrávky na sebe nenechaly dlouho čekat. Studio se stěhovalo spolu s rozrůstající se rodinou a prodělávalo s ní běžné rodinné peripetie, což si občas vyžádalo i několikaletou „výrobní“ přestávku. K osmi dílům Šťastných dětí později přibyla CD s názvem Dětským duším, obsahující katechetické příběhy a duchovní rady P. Čeňka Tomíška pro dobu adventní, postní a k přípravě na první svaté přijímání. Pro starší publikum vyšla CD nahrávka knihy Karle Schulze Legendy a invokace a pro on-line posluchače jsme načetli průkopnický apokalyptický román Roberta Hugh Bensona Pán světa.

Po dalším několikaletém odmlčení jsme se letos rozhodli v načítání dalších děl z duchovně zaměřené literatury pokračovat. CD jako nosič postupně upadá v zapomnění a tak si Studio Vox zřídilo internetové stránky, umožňující volný poslech a perspektivně i stahování dosud vydaných titulů.

Co můžete od Studia Vox v blízké budoucnosti očekávat? U příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě jsme začali načítat knihu Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Dokončení této práce, jakož i dalších nahrávek, však bude jen obtížně proveditelné bez vaší pomoci. V prvé řadě vás chceme požádat o modlitbu, neboť milosti, modlitbou vyprošené, jsou těmi největšími dary, kterých se nám může vaším prostřednictvím dostat. Budete-li však moci přispět i finančně, umožní nám to na tomto díle pracovat ještě s větším nasazením, než tomu bylo dosud. 

Děkujeme vám, milí posluchači, za zájem o činnost Studia Vox, za vaše modlitby i za pomoc při šíření kvalitní katolické literatury éterem!

Vše k větší slávě Boží!

Studio Vox