Stahujte celý díl Šťastných dětí zde (95 MB, mp3, zip): ŠD 6

Maria Filipetto

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

Mikuláš Zucchi

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

Maria Terezia Dubouché

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

Henio Zuchniwski

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

bl. Maria Krescencia Hösová

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

sv. František z Pauly

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

bl. Josef Heřman

o Šťastné děti | Šťastné děti 6

Z úvodu autora (knižního vydání z října 1933)

Milé děti! Chcete být šťastnými? Pravda že ano. Přečtěte si každý den, co v této knižce je napsáno ze života svatých a zbožných dětí, a přemýšlejte chvilku: Co bych dnes mohl já učinit dobrého, abych byl podobný tomuto dítěti? Když tak po celý rok každý den učiníte, ručím vám za to, že na konci roku budete šťastnější než jste dnes.

Že se zde mnoho vypravuje o dětech, které v mládí zemřely, tomu se nedivte! Ani s nemyslete, že všechny svaté a hodné děti umírají záhy. Ne, prosíme Pána Boha, aby z hodných dětí vyrostli horliví křesťané, kteří by pomáhali dobýti svět pro Krista Krále.

Až budete číst tuto knihu, pomodlete se též někdy Otčenáš za toho, který napsal tyto řádky.

Hlučín, v říjnu 1933, EXERCIČNÍ DŮM

Imprimi potest.

Pragae die 30. Julii 1933

P. Jan Haderka, C Ss. R. Sup.prov.

Imprimatur

Olomucii die 1. Augusti 1933

Josephus Vyvlečka, praeses a.e.Consistorii