Stahujte celý díl Dětských duší  zde (126 MB, mp3, zip): DD1

Advent

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 1

Nehledej chválu svou, nýbrž chválu Boží

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 1

Neposkvrněné početí Panny Marie

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 1

Příprava na Štědrý den

o P. Čeněk Tomíško | Dětským duším 1

Drazí rodiče, katecheti a vychovatelé!

Autorem Dětských duší je P.Čeněk Tomíško, kněz a komponista duchovní hudby, který dal stejnojmenné knize podtitul „Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly“. V předmluvě k prvnímu vydání k prvnímu vydání z roku 1933 nabádá:

„Kniha tato jest v první řadě psána pro vedoucí laiky dětských besídek.  … Dílo má býti jim pomůckou – nikoli však náhražkou individuální námahy. Neměl jsem totiž úmyslu podati jim sbírku do všech podrobností vypracovaných přednášek, kterým by se prostě naučili nazpaměť, tím méně čítanku, z níž by dětem předčítali. Účel knihy jest docela jiný: Poskytnouti vhodně uspořádaný a v aplikace rozvedený materiál duchovních rozhovorů pro dětské besídky. „

Dnes již jsou dětské besídky téměř zapomenuté. Dílo však má nadčasovou hodnotu a svým zaměřením jistě pomůže i Vám, drazí rodiče a vychovatelé. Nelze než souhlasit s autorem, že pravý účel textu je především inspirativním a má pomoci při duchovních rozmluvách s dětmi.

Přejeme si, aby vám i dětem, byla tato nahrávka dobrým průvodcem na cestě k Bohu.