Robert Hugh Benson, PÁN SVĚTA

Jedná se apokalyptický román z budoucnosti. Knihu napsal katolický kněz Robert Hugh Benson již v roce 1907. Robert H. Benson byl původně v anglikánské církvi, jeho otec byl dokonce arcibiskup z Canterbury. Překlad z roku 1913 od Karla Vratislava je sice poněkud archaický, ale je udivující, jak se Benson trefuje v politicko-společenském vývoji. Musíme si uvědomit, že v době, kdy Benson román psal, byla Evropa monarchistická a ve Vídni vládl František Josef I. S údivem stojíme před vizí světa, jehož běžnou součástí je eutanazie a který stojí ve zcela novém geopolitickém uspořádání. Nebudeme však více prozrazovat. Posuďte sami.

Celá načtená kniha je rozdělená na 20 částí  po cca 40 minutách. Vše lze stáhnout ve formátu mp3.  Načteno v roce 2013. Čte Adam a Magdalena Bartoňovi, proloženo hudbou Igora Stravinského – Svěcení jara a občasnou dramatizací. Příjemný poslech!