O lidské sexualitě (01)

o Papežská rada pro rodinu | Lidská sexualita: Pravda a význam

O lidské sexualitě (02)

o Papežská rada pro rodinu | Lidská sexualita: Pravda a význam

edit: Zatím je natočen jen úvod a první část z celkem z osmi kapitol. Dá-li Bůh, natočíme zbytek knihy do konce října 2020. 

Lidská sexualita: Pravda a význam

Dokument je určen především rodičům, může však posloužit i jako studijní materiál, ze kterého je patrný oficiální postoj Katolické církve k otázkám lidské sexuality. Velmi citlivě a prakticky se zde pojednává o potřebě poučení, které mají rodiče ve vhodnou chvíli předat svým dětem v otázkách lidské sexuality. Sexualita je zde nahlížena z pohledu Víry. Je zde vysvětleno, proč je nutné chápat lidskou sexualitu jako sebedarování a proč je dovolena a Bohem posvěcena pouze muži a ženě žijícím v manželství.  

Příručku vydala Papežská rada pro rodinu 8. prosince 1995. Do češtiny přeložil Josef Koláček a Zdislava Černá. Vyšlo v roce 2000 v karmelitánském nakladatelství s.r.o. / Kostelní Vydří. 

S církevním schválením České biskupské konference v Praze č.j. 450/2000 ze dne 5. června 2000